Colloïdaal Zilver

Wat is zilverwater?


Zilverwater is een colloïdale oplossing van zilver in water.
Bij een juiste productie ontstaan er submicroscopische zilverdeeltjes die in het water blijven zweven doordat er een kleine elektrische lading op elk zilverdeeltje geplaatst wordt.
Het is een multifunctionele substantie en verhoogt de weerstand van het organisme en bied ondersteuning bij het behouden van de gezondheid bij mensen, dieren, en zelfs planten.
Het wordt toegepast bij wel meer dan 600 klachten en aandoeningen!
Waar het vroeger in de Verenigde Staten als geneesmiddel werd verkocht, kun je het nu verkrijgen als antibacterieel middel.
Zilverwater is nog altijd een populair middel dat gebruikt wordt om de gezondheid bij te staan.


Door een elektrische stroom door staven puur zilver en gedestilleerd water te leiden worden zeer kleine zilverdeeltjes door het water opgenomen. Zo'n zilverdeeltje wordt colloïd genoemd en is het kleinst mogelijke deel van een stof met de karakteristieke eigenschappen van deze stof.


Zilver colloïden hebben een grootte tussen de 0,0001 en 0,01 micron en zijn daardoor in staat om bijvoorbeeld een virus binnen te dringen.

De elektrische lading van de deeltjes houdt de zilverdeeltjes zwevend in het water.


Colloïdaal zilverwater wordt niet verkocht als zijnde een geneesmiddel of voedingssupplement, maar als een antibacterieel middel. Raadpleeg bij ziekte of aandoeningen altijd uw arts. Gebruik geen zilverwater in plaats van voorgeschreven medicatie.